Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave na […]

Kurz Samuel


V piatok 23. júla sa skončil tretí – posledný – turnus MINFY 2021. Od soboty 3. júla sme obsadili faru v obci Smolenice. Je novinkou, že sa MINFA konala len na jednej fare a v troch turnusoch. Vystriedali sa nám tu tri turnusy chlapcov – miništrantov – zo Záhoria, Bratislavy, […]

Skončila sa MINFA 2021Mali sme veľkú radosť v srdci, keď dnes prijali naši bratia rád diakonátu a rád kňazstva. Do ich služby im prajeme veľa síl, odhodlania do nej a hojnosť Božieho požehnania a Jeho lásky. Nech ich rukami plynie do spoločenstva Cirkvi veľa Božích milostí. Prosíme Vás o modlitby, pretože tichá a […]

Dnešný deň sa celé nebo raduje


V sobotu 12.6.2021 v katedrále sv. Martina v Bratislave prijmú svätenie jeden kandidát diakonátu – Ing. Martin Uher a traja kandidáti kňazstva – Filip Majdán, Peter Repko a Marek Vranka od otca arcibiskupa mons. Stanislava Zvolenského. Pontifikálna svätá omša s vysviackou sa uskutoční o 9:30. Pre protipandemické opatrenia sa žiaľ […]

Kňazské a diakonské vysviacky 2021Ako som v minulej časti sľúbil, vysvetlím, prečo si myslím, že chváliť Boha je najdokonalejšou formou modlitby. Vychádzam z toho, že štyri uvedené prvky modlitby (chvála, vďaka, prosba, odprosenie) majú istú hierarchiu. Za najnižší stupeň pokladám prosbu. Hoci ju aplikujeme asi najčastejšie, robíme to primárne kvôli sebe, nie kvôli Bohu. Ak niečo […]

Pane, nauč nás modliť sa (2.časť)


Milí čitatelia nášho časopisu, dávame do pozornosti, že sme pre vás pripravili nové číslo XXXII. ročníku. Naši redaktri robili rozhovor s pánom profesorom MUDr. Vladimírom Krčmérym, ale aj napr. s našimi sestričkami, ktoré už roky pôsobia pri seminári, a ktoré žiaľ odchádzajú. Viacej sa dočítate už v časopise. Ak ešte […]

XXXII. ročník ADSUM-u, č.2Keď sme 12. decembra odchádzali z Bratislavy, mysleli sme si, že po Vianociach sa do seminára vrátime. Žiaľ, priebeh pandémie priniesol viaceré obmedzenia, ktoré nám neumožnili nastúpiť. Najprv nás čakalo skúškové obdobie, ktoré sme nezvyčajne absolvovali cez počítače. Potom sa už rozbehol letný semester. Naša výučba pokračovala z domu. Predstavení seminári prišli […]

Sme späť!


Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský udelil vo štvrtok 6. mája štyrom bohoslovcom ministériá. Jeden tretiak prijal lektorát a traja bohoslovci štvrtáci spolu s jedným laikom sa stali akolytmi. Pri slávnosti zároveň vyjadril úmysel stať sa diakonom jeden piatak. Táto slávnosť sa konala bez účasti bohoslovcov trnavskej arcidiecézy, ktorí prijali ministériá v piatok 7. […]

Čas ministérií a kandidatúryPane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. (Lk 11, 1) V živote kresťanov je modlitba veľmi dôležitá. Apoštol Pavol v Prvom liste Solúnčanom v piatej kapitole píše: „Bez prestania sa modlite!“ Zaiste je medzi nami veľa bratov a sestier, ktorí sa pravidelne a dobrovoľne modlia. Uvedomujú si potrebu budovať vzťah s Bohom […]

Pane, nauč nás modliť sa (1. časť)
Milovaní bratia a sestry, chceli by sme vám poďakovať za modlitby, ktorými nás sprevádzate počas našej seminárnej formácie. Ďakujeme aj za tie modlitby, ktoré oživujú a rozdúchavajú Božie volanie, Boží hlas v mladých ľuďoch, chlapcoch a dievčatách, a tí tak môžu jasnejšie a s radosťou prijímať Otcovu vôľu a obetovať […]

Vďaka za vaše modlitby