Denný archív: 31. decembra 2015


Chceme sa Vám v mene nášho Kňazského seminára svätých Cyrila a Metoda v Bratislave poďakovať za všetku preukázanú, ale hlavne za tú skrytú podporu v uplynulom roku 2015. Zároveň Vás naďalej prosíme o Vaše modlitby a uisťujeme Vás o tých našich. Prajeme Vám všetko dobré do nového roka, veľa radosti zo […]

Pour Féliciter 2016