Spevavé utorky


Každý utorok máme u nás v kaplnke Povýšenia sv. kríža nácvik liturgického spevu. Na starosti to nemôže mať nik iný ako regens scholy cantorum – Mgr. Matej Pinkas. Dúfam, že nám to pomôže prežívať krajšiu oslavu Boha nielen v liturgii, ale aj v živote.

 

20161108_181039