Denný archív: 16. marca 2017


Prípravu na spytovanie svedomia začíname modlitbou: „Pane, pomôž mi vidieť seba, ale nie tak ako sa vidím ja sám, ale ako ma vidíš a hodnotíš ty. Duchu Svätý, pomôž mi vidieť seba samého očami Ježiša Krista! Pane, obdaruj ma milosťou, aby som sa videl takým, akým skutočne som pred tebou, […]

Bezprostredná príprava na spytovanie svedomia