Denný archív: 24. marca 2017


Je paradoxom, že ľudia dnes buď na spoveď nechodia, alebo od spovede priveľa očakávajú. Niektorí kresťania sa už dávno prestali spovedať. Nie sú v stave pochopiť akúsi sviatostnú praktiku, ktorú vnímajú ako autentickú a bez úprimnej ľútosti, praktiku, ktorá pre nich znamená skôr muky než vyslobodenie. Ťažko je možné vyvrátiť fakt, že […]

Podstata spovede