Denný archív: 11. mája 2017


Deň, kedy Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda otvára brány, je vždy plný radosti. Na jednej strane je to radosť duchovná, na druhej sme vždy radi, keď veriaci môžu nazrieť do zákutí seminára a bližšie spoznať náš život. Avšak nie je na škodu občas dvere seminára zavrieť a vyjsť  v […]

Deň otvorených dverí


Aj dni liečenia sa na infirmárke majú svoje výhody. Jedna z nich je práve nádherný výhľad z tretieho poschodia na budovy oproti seminára. V ranných hodinách slnko svieti ponad Kňazský seminár a hradby, a osvieti Bratislavský hrad, kostol sv. Mikuláša a historické budovy na Židovskej ulici. Avšak s menšou námahou […]

Výhľad z infirmárky