Denný archív: 15. decembra 2017


  Z obsahu: Úvodník – Kráčajme za Svetlom Titus Zeman Svedectvo Prvák Modlitba Pána Púť Taliansko Duchovný život Recenzia a iné… Tiež dávame do pozornosti našim čitateľom, že naša redakcia si chystá pre Vás jednu novinku: od začiatku nového roka začnú sa pridávať na našu stránku celé predošlé čísla nášho časopisu, hneď […]

Vyšlo vianočné číslo časopisu ADSUM