Denný archív: 21. januára 2018


V závere uplynulého roka vyjadril pápež František želanie, aby sme poznávali hĺbku a krásu diel starokresťanských mysliteľov. Stalo sa tak pri odovzdávaní cien pápežských akadémii, ktorým v minulom roku predsedala Pápežská akadémia latinských štúdií. Hlavnou úlohou tejto inštitúciou je štúdium a šírenie latinského jazyka a literatúry, klasickej i patristickej, stredovekej i humanistickej. Založil ju v roku 2012 […]

Pápež František povzbudzuje k štúdiu antickej kresťanskej literatúry