Denný archív: 26. januára 2018


Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sme prežívali aj my v našom seminári. Zavŕšením tohto týždňa bola ekumenická bohoslužba bohosloveckých fakúlt Univerzity Komenského, ktorá sa konala na sviatok Obrátenia svätého Pavla (25.1.2018) v Aule Benedikta XVI. Bohoslužba sa konala podľa dokumentu, ktorý spoločne pripravili a publikovali Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví a Pápežská […]

Ekumenická bohoslužba v Aule Benedikta XVI.