Denný archív: 9. februára 2018


Cirkev sa človeku prihovára rôznymi spôsobmi. Nie vždy sú to slová. Častokrát používa aj viditeľné znamenia, aby nám intenzívnejšie umožnila pochopiť duchovné pravdy a duchovné skutočnosti. Viditeľné veci nás majú privádzať k neviditeľným – „Keď takto poznávame Boha viditeľne, nech nás on sám strhne k láske vecí neviditeľných.“ (Prefácia Vianočná I.) Jedno z takýchto […]

Popolcová streda