Denný archív: 5. marca 2018


Vo štvrtok 1.3.2018 sme mali možnosť zúčastniť sa podujatia zvaného fakultný štvrtok. Tentoraz išlo o odbornú prednášku, ktorú si pre nás pripravila PhDr. Alena Piatrová, PhD., historička umenia a zároveň kurátorka výstavy Ruky a zlato v službe ducha, ktorá momentálne prebieha na Bratislavskom hrade. Téma prednášky bola spojená so spomenutou prebiehajúcou výstavou, a teda prednáška […]

Fakultný štvrtok – Fenomenálny Majster Pavol z Levoče