Denný archív: 10. marca 2018


Po prednáške o dielach Majstra Pavla z Levoče, ktorá sa u nás konala v rámci podujatia fakultný štvrtok, sme sa viacerí rozhodli prijať pozvanie a navštíviť výstavu na Bratislavskom hrade, ktorá má názov Majster Pavol z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha. Túto výstavu navštívili okrem záujemcov z radov študentov našej fakulty […]

Bohoslovci na expozícii diel Majstra Pavla z Levoče