Denný archív: 26. januára 2019


Stredoveké pontifikálne liturgie poznáme celkom presne z kníh  – tzv. Ordo Romanum. Tieto knihy boli zbierky predpisov, ktoré podávajú presný obraz o rímskych, v tých časoch už veľmi premenlivých obradoch. Mabillon (+1707) uverejnil už 15. takéto Ordo, pričom prvé pochádza z VIII. a 15. z XIV. storočia. Podľa kardinála Schustera text prvého rímskeho Ordo pochádza až […]

Slávenie Eucharistie v stredoveku