Deň Otvorených Dverí


Pozývame Vás na program Deň Otvorených Dverí do nášho seminára v Bratislave dňa 12. mája 2019!

Program:
09:00 – Latinská sv. omša v Katedrále sv. Martina v Bratislave
10:30 – Diskusia s hosťami v Aule Benedikta XVI. v kňazskom seminári
12:00 – Obedná prestávka
13:30 – Voľná prehliadka kňazského seminára
15:00 – Korunka k Božiemu milosrdenstvu v Kaplnke sv. Kríža

Vítame každého!