Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári


Deň otvorených dverí v Kňazskom seminári svätých Cyrila a Metoda v Bratislave sa po troch rokoch opäť uskutočnil v budove Kňazského seminára 12.5.2019. Ostatné dva roky sme dvere otvárali len symbolicky, pretože sme v nedeľu Dobrého pastiera vyšli my za vami do farností. Teraz boli naše dvere otvorené doslova.

Nedeľa Dobrého pastiera bola tento rok 56. svetovým dňom modlitieb za duchovné povolania. Modlitbami sme sa pripravovali nielen celý týždeň, ale už od 14. februára 2019, kedy otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vyhlásil v pastierskom liste Rok modlitieb za nové kňazské povolania, ktorý trvá presne jeden rok, do 14. februára 2020.

Deň otvorených dverí sme začali latinskou svätou omšou v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Po svätej omši nasledovala v Aule Benedikta XVI. diskusia s našimi hosťami na tému modlitby za nové kňazské a rehoľné povolania. Prvým hosťom bol ThLic. Anton Ziolkovský, PhD, výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska, ktorý aj celebroval sv. omšu v Katedrále. Druhým hosťom bol Samuel Brečka, ktorý stojí za hnutím Modlitby za kňazov a organizuje 40-dňovú reťaz pôstu a modlitieb za kňazov a Púť za kňazov v Šaštíne.

Diskusiu ukončila Schola cantorum slávnostným spevom Raduj sa, nebies Kráľovná, po ktorom sme sa presunuli do jedálne seminára, kde nás čakal chutný obed. Po obede bola voľná prehliadka priestorov Kňazského seminára. Návštevníci mohli nazrieť do redakcie časopisu Adsum, do knižnice, spoločenskej miestnosti, tlačiarne, zvukárne či miestnosti pre chorých, tzv. infirmárky. Bohoslovci tiež pripravili miestnosť s témou miništrantských táborov MINFA. Počas prehliadky sa premietali fotky zo života v Kňazskom seminári.

Srdcom seminára je naša Kaplnka Povýšenia Svätého kríža, a preto sme ukončili program práve v kaplnke spoločnou modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitbou za duchovné povolania.

Ďakujeme všetkým účastníkom, že sme mohli pre nich pripraviť deň otvorených dverí a tešíme sa na nasledujúce stretnutie.

Šimon Rábara

Foto: Katolícke noviny / Erika Litváková
Pavol Reisel

Ďalšie fotky: TU alebo TU.

Pozrite si aj video!