PUMIN 2019


V sobotu, dňa 18.5. sa už tradične konala púť miništrantov do Šaštína pri príležitosti sviatku sv. Dominika Sávia – patróna miništrantov. Tohtoročná téma bola 7 útokov a 7 útekov rytiera. Úvod podujatia vyústil do dych berúceho súboja dvoch rytierov, v ktorom dobrý rytier porazil zlého. Po súboji nasledovali podnetné workshopy na tému 7 čností rytiera v dnešnej dobe, ktoré predstavili vzácni hostia ako riaditeľ bratislavského arcibiskupského úradu Mons. Tibor Hajdu, či kňaz nitrianskej diecézy Mons. Gašpar Fronc a iní. Centrom dňa bola svätá omša, ktorú celebroval biskupský vikár ordinariátu OS a OZ SR, Jozef Paluba. Po svätej omši a dobrom obede program pokračoval turnajmi vo futbale a floorbale, ale aj zaujímavými súťažami a hrami, ktorými mohli chlapci získať pekné odmeny. Celodenná púť nakoniec vyvrcholila do Eucharistickej adorácie. Táto púť bola príležitosťou pre duchovnú obnovu a povzbudenie, ale aj na stretnutie a zábavu miništrantov z mnohých slovenských farností.

Bernard Novák

Fotky od Martina Drgoňa nájdete na stránke Baziliky.