Denný archív: 4. júna 2019


Pápež František začiatkom júna navštívil krajinu neďaleko od nás: Rumunsko. Počas tejto návštevy slávil svätú omšu aj v Csíksomlyó (Șumuleu Ciuc), v najväčšej mariánskej svätyni Sedmohradska. My, štyria maďarskí bohoslovci bratislavského seminára sme sa preto vybrali, aby sme sa zúčastnili na tejto slávnosti. Náš autobus odchádzal 31. mája, ráno o […]

Na svätej omši s pápežom


Mesiac jún je už tradične spojený s diakonskými a kňazskými vysviackami. Budúci diakoni v Bratislavskej arcidiecéze: Milan Jaroš, Daniel Kremnický, Marek Vávra – vysviacka sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Bratislave 16. júna o 15:00. Budúci kňazi v Bratislavskej arcidiecéze: Martin Neumann, Ivan Slepčan – vysviacka sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Bratislave 16. […]

Kňazské a diakonské vysviacky v Bratislavskej a v Trnavskej arcidiecéze