Kňazská a diakonská vysviacka v Bratislave


V nedeľu 16. júna 2019, ktorá niesla názov aj nedeľa Najsvätejšej Trojice ako prvá nedeľa po veľkonočnom období bola pre našich spolubratov výnimočným dňom. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou bratislavského arcibiskupa-metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského sa Milan Jaroš, Daniel Kremnický a Marek Vávra stali diakonmi a Martin Neumann a Ivan Slepčan kňazmi.

Otec arcibiskup sa kandidátom prihováral ako svojim milovaným synom, ktorých v jednoduchosti povzbudzoval na ceste zasvätenia a úplného odovzdania sa Bohu. Všetkých prítomných vyzval, aby sa modlili za svojich priateľov, ktorí príjmu prvý či druhý stupeň kňazstva. Otec arcibiskup poukázal na jednu základnú skutočnosť, aby vždy boli s Ježišom a aby sa nikdy neprestali modliť.

Atmosféra v katedrále bola veľmi dojímavá, množstvo veriacich sa zúčastnilo na tejto slávnosti a nechýbal ani veľký počet kňazov z okolia, ktorí prišli na túto vysviacku. Sv. omšu sprevádzal nádherný zbor. Na konci sv. omše poďakovali novovysvätení svojmu svätiteľovi, našim predstaveným, rodičom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli našim diakonom a kňazom.

Na záver sv. omše udelili novokňazi svoje prvé novokňazské požehnanie otcovi arcibiskupovi a všetkým prítomným. Po skončení slávnosti sme sa presunuli do priestorov kňazského seminára, kde bolo pripravené pohostenie. Tam im otec arcibiskup odovzdal dekréty s ich prvými miestami, kde budú slúžiť ako kapláni.

Tešíme sa a ďakujeme Pánu Bohu za dar kňazstva pre nich a veríme, že budú svätými kňazmi plný horlivosti a radosti v Pánovej vinici.

Záznam prenosu nájdete na stránke Tv LUX.

Ján Selecký
Foto: Mária Švecová a Zuzana Kostková

 

Viac fotografií nájdete na webovej stránke Človek a Viera TU a TU.