Kňazská vysviacka v Trnave


Od soboty 15.6.2019 má Trnavská arcidiecéza troch novokňazov. Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou trnavského arcibiskupa Mons. Ján Oroscha sa Tomáš Balala, Peter Juhás a Tomáš Kišon stali kňazmi. Stalo sa tak v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave počas svätej omše, ktorá sa začala o 10:00.

Otec arcibiskup ich počas kázne povzbudil, aby boli odvážni v hlásaní pravdy a Božej vôle a to aj za cenu sporu so spoločnosťou tak, ako sa ani Ján Krstiteľ nebál pred Herodesom hovoriť pravdu, hoci ho to stálo väzenie a v konečnom dôsledku aj život. Tiež pripomenul, že keby v minulosti kresťania nemali takúto odvahu dostať sa do sporu so spoločnosťou, tak by sme nemali ani mučeníkov a ani svätcov. Taktiež dôležité podľa otca arcibiskupa je, aby si novokňazi neprispôsobovali evanjelium a nežili ho podľa svojej vôle, ale podľa vôle Boha, ktorú môžu rozpoznať v Cirkvi a aj vo svojom biskupovi.

Ihneď po svätej omši sa zúčastnili novokňazi slávnostný obed s arcibiskupom Ján Oroschom, s emeritným arcibiskupom Jánom Sokolom, s predstavenými Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, s ďalšími kňazmi a bohoslovcami ako aj so svojimi rodičmi a príbuznými. Odtiaľ sa novokňazi presunuli k ďalším svojim hosťom.

Spolu s novokňazmi sa tešíme a ďakujeme Pánu Bohu za dar kňazstva pre nich. Zároveň ho prosíme, aby sa na príhovor Panny Márie neustále snažili pripodobňovať Ježišovi Kristovi a v sile Ducha Svätého pracovať na jeho diele vykúpenia pre všetkých tých ľudí, ku ktorým ich Pán pošle.

Spolu s novokňazmi sa tešíme a ďakujeme Pánu Bohu za dar kňazstva pre nich. Zároveň ho prosíme, aby sa na príhovor Panny Márie neustále snažili pripodobňovať Ježišovi Kristovi a v sile Ducha Svätého pracovať na jeho diele vykúpenia pre všetkých tých ľudí, ku ktorým ich Pán pošle.

Tento mesiac sa uskutoční v Trnavskej arcidiecéze ešte jedna kňazská vysviacka. Dňa 29. júna o 10:00 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači rozšíri kňazské spoločenstvo aj Peter Gál.

Martin Gira
Fotky: Dušan Kolenčík