Kňazské a diakonské vysviacky v Bratislavskej a v Trnavskej arcidiecéze


Mesiac jún je už tradične spojený s diakonskými a kňazskými vysviackami.

Budúci diakoni v Bratislavskej arcidiecéze:
Milan Jaroš, Daniel Kremnický, Marek Vávra – vysviacka sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Bratislave 16. júna o 15:00.

Budúci kňazi v Bratislavskej arcidiecéze:
Martin Neumann, Ivan Slepčan – vysviacka sa bude konať v Katedrále sv. Martina v Bratislave 16. júna o 15:00.

Budúci kňazi v Trnavskej arcidiecéze:
Tomáš Balala, Peter Juhás, Tomáš Kišon – vysviacka sa bude konať v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave 15. júna o 10:00.

Maďarské vysviacky v Trnavskej arcidiecéze:
Za kňaza bude vysvätený Peter Gál 29. júna o 10:00 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači.
Za diakona bude vysvätený László Sebő 29. júna o 10:00 vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Veľkej Mači.

 

Všetkým ordinandom blahoželáme a v modlitbe im vyprosujeme veľa Božích milostí, aby všade tam, kam budú poslaní, ohlasovali Kristovu radostnú zvesť a ich služba bola Bohu na slávu, im na spásu, ľuďom na radosť a svetu na osoh.