Slávnostné Te Deum na RKCMBF


Ukončenie akademického roka 2018/2019 sa uskutočnilo tým istým spôsobom ako sa aj začalo – teda svätou omšou. Za prítomnosti bratislavských otcov biskupov, vyučujúcich, zamestnancov a študentov fakulty a ich rodinných príslušníkov zaznelo Te Deum laudamus (Teba, Bože, chválime) na konci slávnostnej svätej omše v piatok 14. júna v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Kým v septembri sme prosili o dary Ducha Svätého, teraz to bol čas ďakovania za prijaté dobrá.

Ako povedal otec arcibiskup Stanislav Zvolenský vo svojej kázni, nastal čas dať do života to, čo sme sa počas roka naučili. Inšpiroval sa slovami, ktoré použil apoštol Pavol „Uveril som, a preto som povedal.“ (2Kor 4, 13), ktoré parafrázoval na „Študoval som, a preto hovorím.“ Všetko to, čo sme sa počas roka naučili, aby sme mali prepojiť so životom a nenechávať si poklady viery len pre seba.

Program potom pokračoval v budove teologickej fakulty, kde sa v Aule Benedikta XVI. konala slávnostná promócia dvanástich absolventov štúdia teológie.

V príhovore dekan fakulty Vladimír Turzo skonštatoval, že sa končí ďalší akademický rok, ktorý je však špecifický dvomi vecami: tou prvou je promócia nateraz posledných absolventov externého štúdia a druhou je ukončenie pôsobenia v seminári v Badíne. Takmer 30 rokov poskytovala fakulta možnosť spoznávať Boha ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov nemohli prísť na denné štúdium. Rozhodnutie nateraz nepokračovať v poskytovaní externej formy štúdia teológie má viacero dôvodov, ale jedným z nich môže byť to, čo stojí aj za ukončením fungovania kňazského seminára v Badíne: dlhodobo klesajúci záujem o štúdium teológie.

Na druhú stranu, dnešná doba je charakteristická stratou istôt. Dekan spomenul nedávne redefinovanie fyzikálnej jednotky hmotnosti. Doterajší prototyp kilogramu vyrobený zo zliatiny kovov stratil podľa najnovších meraní v priebehu rokov niekoľko mikrogramov. Je to zdanlivo zanedbateľné, no vyvolalo to potrebu kilogram zadefinovať nejako inak, nemenne, nie podľa niečoho materiálneho. Ak teda vo fyzike vidíme potrebu hľadať istotu v niečom nehmotnom, nemennom, o čo viac je táto potreba prítomná v srdciach ľudí. Toto je výzva pre absolventov štúdia teológie – ponúkať svetu istotu a Pravdu.

Martin Surový