Národný pochod za život 2019 a seminaristi


V hlavnom meste Slovenska sa v nedeľu 22. septembra 2019 uskutočnil Národný pochod za život. Prišlo vyše 50-tisíc ľudí z celého Slovenska i zo zahraničia. Cieľom pochodu je dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť.

Oficiálny program začal už 20. septembra. Mali sme možnosť zúčastniť sa na bohatom a pestrom programe. V sobotu 21. septembra sme miništrovali na sv. omši v Katedrále sv. Martina v Bratislave. Celebroval ju bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. V homílii žilinský biskupa Tomáš Galis povedal: „Buďme poctiví, keď ide o maličkosti, aby sme zostali poctiví, keď ide o život.“

V nedeľu 22. septembra sme miništrovali na slávnostnej svätej omši v Inchebe Expo Aréne v Bratislave. Hlavným celebrantom bol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Počas homílie košického arcibiskupa metropolitu  Bernarda Bobera zaznela výzva: „Vy však buďte vytrvalí a čerpajte silu z Krista! Vždy keď budete počuť tieto klamstvá o človeku a Bohu, nahlas zaujmite postoj, rozhodne a s odvahou! Pochodujme dnes v zmysle hesla dnešného pochodu: Za najmenších z nás!“

Hlavný program Národné pochodu za život sa konal na Námestí slobody. Radosť zo života sa prejavila prítomnosťou mnohých rodín s deťmi, starších i chorých ľudí. Smiech, úsmev, detský plač a radosť zo vzájomnej prítomnosti nás povzbudili vytrvať v našom rozhodnutí.

Na pochode bol zverejnený manifest. Vyzýva všetkých verejných činiteľov, zvlášť poslancov Národnej rady SR, vládu SR, prezidentku SR a všetky štátne inštitúcie, „aby zrušili zákonom zavedené rozdeľovanie ľudí na hodných života a nehodných života hranicou 12 týždňov tehotenstva a tým absolútne chránili ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.“

Svätý Otec František udelil organizátorom a účastníkom Národného pochodu za život apoštolské požehnanie.

Fotografie: https://foto.tkkbs.sk

Ing. Martin Uher