Košickí mučeníci v Trnave


Seminaristi Trnavskej arcidiecézy sa v sobotu 12. októbra zúčastnili na pozoruhodnej slávnosti.

Do trnavskej katedrály sv. Jána Krstiteľa zavítal kardinál Péter Erdő, ostrihomsko – budapeštiansky arcibiskup metropolita a prímas Maďarska. Kardinál Erdö priniesol do Trnavy relikviu jedného zo svätých košických mučeníkov – lebku sv. Marka Križina.

Ako je známe, v trnavskom uršulínskom kostole sa trvalo nachádzajú lebky zvyšných dvoch svätých košických mučeníkov: sv. Melichara Grodzieckeho a sv. Štefana Pongrácza. Kardinál Erdö bol aj hlavným celebrantom pontifikálnej svätej omše ku cti košickým mučeníkom. Ostatky všetkých troch mučeníkov – lebky boli po svätej omši nesené v slávnostnej procesii ulicami Trnavy za značnej účasti veriacich. Pochod historickým centrom mesta sprevádzali modlitby a piesne ku cti týchto jezuitských mučeníkov.

Po návrate do katedrály poďakoval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch hlavnému celebrantovi a odzneli tiež príhovorné modlitby. Modlitby k mučeníkom boli prednesené v slovenskom, maďarskom, poľskom či chorvátskom jazyku. Ukázala sa tak univerzalita Katolíckej cirkvi. Košickí mučeníci, ktorí zomreli za vieru presne pred 400 rokmi, totiž pochádzali z rôznych národov strednej a východnej Európy. Spájala ich však láska k Cirkvi a vytrvalosť vo viere, ktorú ani napriek krutému mučeniu nezapreli.

Právom si ich teda uctievame a máme dôveru v ich príhovor za nás v nebi. Prosme teda, nech nás aj naďalej všetkých spájajú v jednej viere.

Peter Sklenár