Navštívil nás sekretár Kongregácie pre klerikov


Slovensko navštívil sekretár Kongregácie pre klerikov Jorge Carlos Patrón Wong a stretli sme sa s ním aj my.

Na Slovensko otec arcibiskup pricestoval v stredu a po návšteve Sekretariátu KBS sa vydal po Kapitulskej ulici k nášmu semináru. V tom čase práve prebiehala brigáda v záhrade. Otec arcibiskup sa veľmi potešil, keď nás videl pracovať, pretože, ako povedal, budeme aspoň vedieť, čo je to práca a budeme lepšie rozumieť, čo prežívajú veriaci.

Vo štvrtok večer sme odcestovali do Badína, kde sme prespali. V piatok 25.10. sa tu konalo stretnutie seminaristov zo Slovenska s otcom sekretárom Wongom.

Po raňajkách sme mali spoločnú svätú omšu za účasti troch slovenských biskupov a vyše 150 seminaristov latinského a byzantského obradu. Po skončení svätej omše nás otec Jorge poprosil, aby sme sa s ním vyfotili, každá diecéza osobitne.
Nasledovala jeho prednáška, v ktorej hovoril o uvedomení si dôležitosti v rozlišovaní povolania.

Napokon sme dostali aj možnosť klásť otcovi sekretárovi otázky, čo niektorí seminaristi s radosťou využili.

Piatok sme zakončili návštevou farského kostola v Banskej Bystrici a potom sme sa už vrátili do Bratislavy.

P.S. Otec Jorge sa rád fotí a všetkých pozýval, aby sa s ním vyfotili, pričom fotky hneď publikoval na sociálnych sieťach.

Martin Surový