Mimoriadny Misijný mesiac október 2019 aj v Bratislavskom seminári


Keďže prežívame mimoriadny Misijný mesiac október 2019, veľmi nás potešilo, že v stredu 23.10. navštívil náš Kňazský seminár riaditeľ Pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze, spolu so vzácnym hosťom, otcom Ambroisom Kinhounom. O. Kinhoun pôsobí v africkom Benine ako rektor Kňazského seminára.

Od prvých chvíľ si nás získala bezprostrednosť o. Ambroisa, jeho oduševnenie pre ohlasovanie Evanjelia, vzdelanosť, i jeho duchovná blízkosť. V príhovore počas sv. omše nám vysvetlil čítanie z listu sv. apoštola Rimanom, a zároveň nás povzbudil, aby sme sa dobre pripravili na kňazskú službu. Taktiež nám priblížil, ako prebieha kňazská formácia v Seminári v Benine.  Zistili sme, že denný poriadok a program je v mnohom podobný ako u nás.

Počas večere bol priestor aj na dialóg a otázky, ktoré sme mohli klásť o rektorovi. Záujem bol veľký. Bohoslovci sa pýtali na otázky, ktoré sa týkali duchovného života, formácie  a programu v Seminári, zvyklostí v Benine, politickej situácie a mnohých ďalších. Veľmi nás zasiahla informácia, že každodenné jedlo v Seminári v Benine nie je samozrejmosťou. Neraz sa musí o. rektor zamýšľať nad tým, čo dá dnes na obed seminaristom.

Preto sme radi, že práve zo Slovenska mnohí dobrodinci podporujú Kňazský seminár a bohoslovcov v Benine.

Na záver nás veľmi potešilo, keď o. Ambrois povedal, že sa medzi nami cítil ako medzi svojimi, akoby bol doma. Aj takto sa prejavuje univerzalita Cirkvi, to, že hoci sme z rôznych krajín a kontinentov, spája nás spoločná viera, láska a Kristovo kňazstvo. Napokon nám udelil požehnanie a my sme ho požiadali, aby od nás pozdravil našich bratov bohoslovcov v Benine.

Alexander Knorr