Návšteva jeho eminencia kardinála Raymonda Lea Burka v Trnave


Jeho eminencia kardinál Raymond Leo Burke navštívil v dňoch 15.-18. novembra Trnavu.

Viackrát slúžil svätú omšu v Bazilike sv. Mikuláša. Jedna zo svätých omší bola podľa misála Jána XXIII. (tzv. tridentská). To všetko sa uskutočnilo v rámci Trnavskej novény pred milostivým obrazom Panny Márie. Ako hovorí tradícia, Panna Mária na tomto obraze ronila krvavé slzy a následne zachránila Trnavu pred morovou epidémiou.

Na poslednom stretnutí sme sa s otcom kardinálom aj vyfotili.

Otec kardinál, ďakujeme veľmi pekne a nech vaše dielo sprevádza Božie požehnanie.