Požehnanie organa


V stredu 6.11. sa v našej kaplnke uskutočnila malá slávnosť.

Pri večernej svätej omši bol požehnaný nový organ, ktorý bol nainštalovaný na začiatku nového formačného roka. Svätú omšu celebroval otec rektor Pavol Mikula, za účasti dekana fakulty Vladimíra Thurza i ostatných predstavených seminára. Pri svätej omši sme boli prítomní my bohoslovci a tiež aj  dobrodinci, ktorý dopomohli tomu, aby sme mohli mať v našej kaplnke nový a kvalitný organ.

Po svätej omši sme mali spoločnú večeru, ktorá bola po prvýkrát už v zrekonštruovanej novej jedálni.

Ján Bednárik
Foto: Peter Kupkovič