Požehnanie reverend


Dňa 29. októbra 2019. sa došlo k požehnaniu reverend spolubratov tretieho ročníka. Pri príležitosti zúčastnili predstavitelia seminára, fakulty, a tiež vítaní hostia spolubratov.

Svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.

Fotky: Adam Bauer