„Gaudete in Domino semper“


Tak znejú slová úvodného spevu, ktorý nám svätá Matka Cirkev predkladá na tretiu adventnú nedeľu. Samotná liturgia nám cez tieto texty hovorí, že oslava Narodenia Pána je už veľmi blízko. Počas adventného obdobia sme pozvaní k stíšeniu sa, k hlbšiemu zamysleniu sa nad sebou i nad svojím životom. Je to určite čas očakávania a bdenia, ako sme mohli mnoho ráz počuť, prostredníctvom textov svätých evanjelií, ktoré sa počas ostatných nedieľ čítali v našich kostoloch. Avšak táto v poradí tretia adventná nedeľa je čímsi iná ako tie predošlé. To nám chce naznačiť aj liturgická farba. Jednou z charakteristických čŕt adventu je okrem iného fialová liturgická farba. Avšak tradičnú, fialovú liturgickú farbu strieda v túto nedeľu farba ružová. To všetko preto, aby sa zvýraznila radosť, ktorá má sprevádzať toto očakávanie Pánovho príchodu, ktoré je už „za dverami“. Text introitu tejto nedele, „Gaudete in Domino semper“ („vždy sa radujte v Pánovi…“) pochádza z Listu svätého apoštola Pavla Filipanom (4, 4-6). Na pozadí celého tohoto listu je tzv. „vysoká kristológia“, výsledkom ktorej je Pavlov kristologický hymnus – klenot celého Listu Filipanom. Tento nám zjednodušene hovorí o nesmierne veľkej Božej láske voči nám, hriešnym ľuďom. Vieme, že Pavlova životná cesta ako aj celé jeho misijné pôsobenie nebolo ľahké. Ba niekedy bolo dokonca sprevádzané neprijatím a rôznymi ťažkosťami. Aj životy všetkých nás sú neraz náročné a tŕnisté. Nie vždy sa nám v živote darí a nie vždy sme disponovaní k prežívaniu radosti. Ale cez to všetko sa máme radovať! Sme pozvaní k radosti a to nie len v túto nedeľu, ale sústavne. Neustále sa máme radovať v Pánovi, hovorí apoštol. Ako kresťania máme dostatok dôvodov na opravdivú radosť. Jedným z nich je aj ten, že Ježiš Kristus, náš Boh a Pán, chce prísť na tento svet, chce prísť do nášho vnútra, do nášho srdca a narodiť sa v ňom! Dovoľme mu, aby naše srdcia pretvoril a naplnil tou pravou radosťou, ktorá pramení z Neho. Snažme sa dôkladne využiť tieto posledné dni adventu, a pripraviť sa na Jeho príchod.

Filip Majdan