Blahoslavený Titus Zeman, salezián kňaz


Spomienka blahoslaveného Titusa Zemana sa slávi 8. januára. V tento deň traja seminaristi putovali do Vajnôr, rodiska mučeník za duchovné povolania.

V kostole pri jeho relikviách ďakovali a prosili o jeho orodovanie. Blahoslavený Titus je pre nás vzorom v horlivosti v príprave na kňazstvo.

„Aj keby som stratil môj život,
nebolo by to márne,
ak by sa aspoň jeden z tých, ktorým som pomohol,
stal kňazom namiesto mňa.“
(Don Titus Zeman)

Martin Uher