Blízky Kristovi i ľuďom


Na spomienku sv. Jána Almužníka, biskupa, sme zúčastnili sv. omše, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Pre našu katedrálu je to zvlášť významná spomienka, keďže už niekoľko storočí sú uložené aj ostatky tohto svätca práve v našej katedrále. Táto svätá omša sa slávila aj na úmysel Združenia kresťanských podnikateľov a manažérov Slovenska spolu aj za ich účasti. V kázni sa nám prihovoril biskup Jozef Haľko, ktorý upriamil pozornosť na to, kto má byť náš blížny, že to má byť Kristus a majú to byť aj ľudia okolo nás, podobne ako to žil aj svätý Ján Almužník.

Ján Bednárik