Ako evanjelizovať kultúru a komunikáciu a nenechať sa „evanjelizovať” nekultúrou a zvadou


V rámci fakultného štvrtku zavítal 27.02. 2020 medzi nás hovorca Konferencie biskupov Slovenska otec Martin Kramara.

Otec Martin Kramara má ukončené licenciátne a doktorandské štúdium na Pápežskej Univerzite svätého Kríža v Ríme, na Fakulte sociálnej inštitucionálnej komunikácie.

Vo svojej krátkej prednáške nám priblížil a zdôraznil ako sa máme ako bohoslovci a neskôr aj kňazi, správne pohybovať vo svete internetu a médií. Ako povedal, našou snahou nemá byť stať sa celebritami, ale odovzdávať aj prostredníctvom internetu a iných médií posolstvo evanjelia. Výpoveď evanjelia je silná, a netreba sa ho snažiť robiť príťažlivejším, treba sa naučiť odovzdávať ho také aké je.

Na záver nám v diskusii odpovedal na naše otázky a postrehy.

Ján Bednárik