Denný archív: 3. júla 2020


Pokračovanie prvej časti. Zatiaľ čo chodenie chlapca a dievčaťa trvá rozlične dlho, u nás je tento čas určený na 5 resp. 6 rokov. Po piatom roku štúdií je čas na diakonskú vysviacku a po šiestom na kňazskú. Keďže čas chodenia má slúžiť na vzájomné spoznávanie sa pred tým, než spolu […]

Chodiť s Ježišom? (2)