Epidemiologické opatrenia v seminári


Vďaka modlitbám všetkých veriacich Bratislavskej a Trnavskej diecézy mohli 13. septembra 2020 nastúpiť bohoslovci a diakoni do Seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a začať tak s Božím požehnaním nový formačný a akademický rok. No pre pokračujúcu pandémiu, ktorá sa týka ako celého sveta, tak aj Slovenska, aj v seminári musia platiť isté opatrenia proti šíreniu COVID – 19.

Keďže v budove seminára sídli aj RKCMBF UK, platia pre nás zároveň  opatrenia univerzity. Tie zahŕňajú nosenie rúšok v celej budove ako aj dezinfekciu rúk, vetranie a fyzický odstup v triedach, na chodbách i v kaplnke. Nevyhnutné opatrenia muselo urobiť aj vedenie seminára. Bohužiaľ, je zakázaný vstup všetkým ľuďom okrem seminaristov, študentov fakulty a zamestnancov, čo znamená zákaz návštev v budove seminára. Seminaristi by sa tiež mali zdržiavať častého pohybu v meste, v obchodoch a nákupných centrách. Miesto toho je uprednostnený pohyb v prírode vo forme športu, vychádzky alebo turistiky.

Všetci si uvedomujeme, že zavedené opatrenia nás v istom zmysle obmedzujú, ale tiež chránia pred nakazením, čoho následkom by mohlo byť väčšie sprísnenie opatrení alebo úplné zatvorenie celého seminára a fakulty.

Napriek všetkým rizikám pevne veríme, že tento formačný a akademický rok úspešne dokončíme v našom seminári. Prosíme vás o modlitby za nás seminaristov, ale aj za ostatných študentov, vyučujúcich a všetkých zamestnancov.

Ďakujeme!

Jakub Jurkovič