Veni Sancte 2020


22. septembra 2020 sa študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnili slávnostnej svätej omše pri príležitosti otvorenia nového akademického roka 2020/2021. Hlavným celebrantom bol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko.

V kázni zdôraznil potrebu odborníkov pre spoločnosť, ktorí sú jej nevyhnutnou a nutnou súčasťou. To môžeme pozorovať zvlášť v dobe koronakrízy, ktorá je stále veľmi aktuálna a zasahuje všetky zložky spoločnosti. Povzbudil tak študentov k väčšej horlivosti v štúdiu a zodpovednému prístupu. V závere svätej omše sa prihovoril dekan fakulty ThDr. Ing. Vladimír Turzo a vyzdvihol štúdium teológie, pretože nám pripomína správny a pravý obsah ,,štatútu osoby“ vo vzťahu k nenarodeným deťom, ale aj napríklad k umelej inteligencii. Tiež spomenul, že v dnešnej ,,tekutej dobe“ je pozorovaná devalvácia školstva, teda, že študenti hľadajú najjednoduchšie cesty k získaniu titulu.

Otec biskup Haľko všetkým odovzdal pozdrav od veľkého kancelára fakulty bratislavského arcibiskupa- metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského a svojím požehnaním vyslal študentov do nového akademického roka.

                                                                                                                                                                                                                                                                             Jakub Jurkovič