Modlitba za duchovné povolania


30. novembra Cirkev každoročne slávi sviatok sv. Ondreja, apoštola. Zároveň sme aj na začiatku nového cirkevného roka, kedy si pripomíname prvý Kristov príchod, ale aj ten na konci časov. Núti nás to rozmýšľať o ľudskej prirodzenosti, o našej pominuteľnosti a tiež o nestálosti v dobrom.

V tomto všetkom nám ale Pán zanechal útechu v milosti sprostredkovanou svojimi učeníkmi. Je tak medzi nami prítomný aj dnes v sviatostiach, ktoré kňazi každodenne vysluhujú. Prosme teda od pána vinice, aby stále posielal nových robotníkov do zasväteného života a duchovnej služby. V našej prosbe nech nám pomáha aj sv. apoštol Ondrej, patrón povolaní, nazývaný tiež „prvým povolaným.“

Modlitba:

Pane Ježišu,
ako si jedného dňa povolal prvých učeníkov
a urobil si ich rybármi ľudí,
tak opakuj aj dnes svoje láskavé pozvanie:
Poď a nasleduj ma!
Daruj mladým chlapcom a dievčatám
milosť ochotne odpovedať na tvoj hlas.
Podporuj v apoštolských námahách našich biskupov, kňazov, zasvätené osoby. Daj vytrvalosť našim seminaristom a všetkým,
ktorí vytrvalo uskutočňujú ideál života úplne zasväteného tvojej službe.
Prebuď v našich spoločenstvách misionársku horlivosť.
Pošli, Pane, robotníkov na svoju žatvu
a nedovoľ, aby ľudstvo zablúdilo
pre nedostatok pastierov, misionárov a osôb zasvätených službe evanjelia.

Mária, Matka Cirkvi, príklad každého povolania,
pomáhaj nám odpovedať áno Pánovi,
ktorý nás volá spolupracovať na Božom pláne.
Amen.

Panna Mária, matka Krista – Veľkňaza,
vypros pre naše Slovensko veľa svätých a horlivých kňazov.

modlitba z Jednotného katolíckeho spevníka