Cesta k povolaniu (3. časť)


Rozpoznávanie povolania je dlhodobý a zodpovedný proces. Keď už sa záujemca dostal ku koncu rozhodovania a rozpoznal v sebe duchovné povolanie, tým sa jeho cesta nekončí. Práve naopak, ešte sa len začína.

Keď už sa človek rozhodol pre prijatie povolania a povedal Bohu svoje áno, je dôležité zachovať niekoľko vecí. Svätý Alfonz odporúča modlitbu, tajnosť a uzobranosť. Bez modlitby vysychá vnútorný život človeka a s ním aj chuť napĺňať povolanie. „Treba často rozjímať o povolaní a uvedomovať si, akú veľkú milosť dal Boh človeku, keď ho povolal do svojej blízkosti.“ (Don Bosco: O dôležitosti nasledovať povolanie). Tiež je potrebné pravidelné pristupovanie ku sviatostiam a snaha o nábožný život. Tajnosť znamená, že sa o túžbu po napĺňaní duchovného povolania netreba deliť s okolím, ktoré by mohlo dotyčného odhovárať. O túžbe má byť informovaný len duchovný vodca, ktorý pomôže pri rozlišovaní a potom sprevádza v ďalšom smerovaní. Napokon je tu vnútorná uzobranosť, čiže ochrana čistoty srdca pred divokými zábavami, voľnosťou a náruživosťou. Stačí chvíľka nepozornosti a povolanie sa môže stratiť vo víre svetáctva.

               Hovorí sa, že akých kňazov si vymodlíme, takých budeme mať. Preto možno veľmi kladne hodnotiť modlitby za nové duchovné povolania, ktoré sa v mnohých farnostiach modlia pred alebo po svätej omši. Ku cti slúžia aj modlitby vyslané cez tiché adorácie každý štvrtok večer, ktoré sú zamerané práve na nové duchovné povolania. K tomu možno prirátať množstvo súkromných modlitieb a úmyslov. Buďme vďační Pánu Bohu za to, že si každoročne povoláva nových robotníkov do svojej služby. V modlitbách však neustávajme, pretože „Žatva je veľká, ale robotníkov málo…“.

P.S. Si mladý muž – maturant – alebo už máš čosi za sebou a rozhoduješ sa, kde je to miesto, na ktorom máš prežiť život, aby si bol šťastný a plnil tam Božiu vôľu? Ak v sebe rozpoznávaš túžbu po duchovnom povolaní v kňazstve, možno práve TY rozšíriš rady bohoslovcov v našom seminári. Neváhaj sa o tejto túžbe poradiť s tvojím pánom farárom alebo sa ozvi priamo nám mailom na seminar@kscm.sk alebo si nás nájdi na FB: Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda a sleduj aj náš Instagram: bohoslovci.ba

Martin Surový