Denný archív: 6. januára 2021


"Sláva Bohu na výsostiach!" nech premôže beznádej, strach. Na Vianoce pokoj Boží aby vo Vás znovu ožil. Hojné Božie požehnanie nech Vám v novom roku vzplanie. Nech sa aj v dňoch nových vzdáva stále nášmu Bohu sláva. Milovaní bratia a sestri, požehnanie, radosť, ticho a pokoj nech naplní Vás i […]

Vinš zo seminára


Mohutné ticho prírody roztvára pravdy večité, poznanie isté privodí, že je tu Boh, Pán, Stvoriteľ. Tajomné ticho vianočné zažíha iskru nádeje, že nový vek sa započne, čo ľudské srdce zahreje. Posvätné ticho kostola zas vanie dychom pokoja, sviatostný Kristus tu volá, posilu dáva do boja. Vznešené ticho katedrál svedčí, že […]

Ticho