Návrat do seminára?


Milovaní priatelia,

zo svojich domovov vás všetkých zdravia vaši seminaristi. Pre trvajúcu situáciu sa naši predstavení rozhodli pre posunutie nášho nástupu do seminára. Ten sa zatiaľ odkladá na 7. február. Dúfame, že situácia sa dovtedy trošku zlepší.

Teraz sa venujeme štúdiu, keďže je skúškové obdobie a tiež modlitbe za chorých, za zlepšenie situácie a za vás všetkých. Prosíme aj vás, aby ste na nás, našich predstavených a všetkých kňazov mysleli vo svojich modlitbách. Máme teraz hádam najvhodnejšiu dobu na prehĺbenie osobnej modlitby a modlitby v rodine ako aj na posilnenie lásky, ktorá upevňuje a je hlavným pilierom našej viery. Naša viera je o vzťahu, o vzťahu so živým Bohom, Bohom, ktorý chce byť a je pri nás. On je skutočne prítomný medzi nami, v nás. Tento vzťah predpokladá rozhovor založený na láske, čím modlitba je. Aj keď sa nám často nechce, pretože sme unavení, táto námaha nám pomôže prejsť týmto ťažkým obdobím. Buďme si navzájom oporou.

Pevnú vieru a Božie požehnanie vám želajú,

vaši seminaristi