Ticho


Mohutné ticho prírody
roztvára pravdy večité,
poznanie isté privodí,
že je tu Boh, Pán, Stvoriteľ.

Tajomné ticho vianočné
zažíha iskru nádeje,
že nový vek sa započne,
čo ľudské srdce zahreje.

Posvätné ticho kostola
zas vanie dychom pokoja,
sviatostný Kristus tu volá,
posilu dáva do boja.

Vznešené ticho katedrál
svedčí, že jasne víťazí
v dejinách iba Kristus Kráľ
a trhá putá reťazí.

Nedám si ticho ukradnúť,
zatieniť zmysel života,
premeniť na noc bezradnú
lásku, čo v srdci kolotá.

úryvok k básne od Bystríka Mistríka