Vinš zo seminára


"Sláva Bohu na výsostiach!"
nech premôže beznádej, strach.
Na Vianoce pokoj Boží
aby vo Vás znovu ožil.
Hojné Božie požehnanie
nech Vám v novom roku vzplanie.
Nech sa aj v dňoch nových vzdáva
stále nášmu Bohu sláva.

Milovaní bratia a sestri,

požehnanie, radosť, ticho a pokoj nech naplní Vás i vašich milovaných aj v týchto časoch, keď mnohí z nás nemajú možnosť prísť do ticha svojho kostola k Spasiteľovi. Ale môžeme narodené dieťatko prijať medzi seba, do nášho domu, medzi svojich blízkych. On sa narodil v každom jednom z nás a čaká, kým ho príjmeme. Dovoľme mu, aby nás naplnil láskou svojho Otca a obnovil tak vzájomnú dôveru a jednotu a pomohol zachovať pevnú živú vieru v každom jednom z nás

Myslia na Vás a o modlitbu prosia,

vaši seminaristi.