Pre kandidátov kňazstva a laikov


Do 30. apríla 2020 je možné podať prihlášku na RKCMBF UK. Naša fakulta ponúka kvalitné vzdelanie pre ľudí, ktorí sa chcú hlbším vzdelaním v oblasti filozofie a teológie priblížiť k plnšiemu chápaniu a prežívaniu kresťanskej viery. K dispozícii im sú skúsení a v praxi pôsobiaci vyučujúci, ktorých práca napĺňa a baví. Pre tých, čo cítia povolanie do kňazstva budú prijímacie pohovory spojené aj s rozhovorom u otca biskupa a predstavenými nášho seminára.

Pre viac informácií navštívte stránku Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty. Tešíme sa na vás všetkých a prajeme pevnú vieru a tiež zdravie v tejto dobe.

Ďakujeme.

Jakub Jurkovič