Denný archív: 13. marca 2021


Jn 9, 1-41 Milí priatelia, nedele, ktoré aktuálne prežívame patria svojou povahou a intenzitou medzi najdôležitejšie v celom liturgickom roku. Napokon svedčia o tom i texty, ktoré nám Cirkev predkladá – zahŕňajú totiž najhlbšie tajomstvá našej kresťanskej viery. Smerujeme k veľkonočnému tajomstvu požehnanej smrti a slávnemu zmŕtvychvstaniu nášho Pána Ježiša Krista. V tomto čase v prvých […]

Zamyslenie na 4. pôstnu nedeľu