Zamyslenie na 3. pôstnu nedeľu


Jn 2, 13-25

V evanjeliu na 3. pôstnu nedeľu v roku B čítame, ako Pán Ježiš urobil „ručne-stručne“ poriadok v chráme. Pre Ježiša bol chrám posvätným miestom a domom modlitby. Rovnako ako urobil poriadky od všetkého nepotrebného v jeruzalemskom chráme, chce Ježiš očisťovať aj chrám nášho tela a našej duše. Chce ho očisťovať od všetkých zlých náklonností, nezriadených túžieb a vášní, ktoré sú v nás zakorenené – od nášho JA.

Uvedomme si, že sme chrámom Ducha Svätého!
Niekedy nás premáhajú tie naše zlé sklony, Zlý sám a niekedy mu to aj sami dovolíme. Vnášame do seba to, čo sa nezhoduje s Božou vôľou a hromadíme v sebe tieto škodliviny a tak narúšame v sebe Boží chrám.

Dnes za môžem znova rozhodnúť:

Budem sa zo všetkých síl snažiť, aby bol Ježiš na 1. mieste v živote?
Chcem sa pevne chrániť hriechu, ktorý sa snaží Zlý dostať do môjho vnútra?

Aká je moja modlitba?  moje štúdium?  môj deň? 
Aký je môj pôst?
Aké sú moje vzťahy v rodine?  Pomáham doma?

Z dnešného evanjelia vyplýva dôležitá skutočnosť. Som Božím chrámom a mám sa starať nielen o svoje telo – čo je tiež dôležité v dnešnej dobe, keď sme zatvorení doma– ale aj o svoju dušu a o Boží život v nej! Pane, očisťuj od zlého chrám nášho srdca a Ty sám príď doňho a prežaruj ho svojou prítomnosťou.

dp. Bernard Novák

na fotografiách: model Jeruzalema s chrámom v Izraelskom múzeu v Jeruzaleme.