Denný archív: 25. apríla 2021


Milovaní bratia a sestry, chceli by sme vám poďakovať za modlitby, ktorými nás sprevádzate počas našej seminárnej formácie. Ďakujeme aj za tie modlitby, ktoré oživujú a rozdúchavajú Božie volanie, Boží hlas v mladých ľuďoch, chlapcoch a dievčatách, a tí tak môžu jasnejšie a s radosťou prijímať Otcovu vôľu a obetovať […]

Vďaka za vaše modlitby