Kristus vstal z mŕtvych


Milovaní bratia a sestry,

Prežívame najkrajšie a najväčšie sviatky cirkevného roku aj keď nie  celkom tradičným spôsobom. Ale Veľká noc je v prvom rade obdobím radosti, pretože Pán Ježiš dokončil dielo spásy a mohli sme vidieť aká je veľká jeho láska k nám.

Kristovo svedectvo sa aj dnes ukazuje ako stále živé. Pri všetkom, čo Ježiš po Poslednej večery postúpil, nestrácal odvahu a vytrval až do spásonosného konca. Uvedomujeme si, že pre mnohých z nás je súčasná doba veľmi náročná: po duchovnej i ľudskej stránke. Ale práve dnes sa iným spôsobom môžeme Kristovi pripodobniť a prežívať akoby naše Veľkonočné trojdnie v tých bolestiach, ktoré máme a s odvahou, vytrvalosťou, pevnou vierou a najmä s veľkou nádejou čakať lepšie časy. Plán spásy je už dokončený. My vytrvajme.

Všetko potrebné, tiež pokoj a Božie požehnanie pre vás i vašich blízkych vám želajú a o modlitby prosia,

Vaši seminaristi.