Veľkonočné zamyslenie


Pošli to ďalej!

Poznáte to: s dôležitými a radostnými správami sa radi delíme s našimi blízkymi. Narodenie dieťaťa, svadba, výhra v lotérii, povýšenie v práci, úspešné zloženie skúšky… Tým, že sa delíme o tieto radostné správy, naša radosť sa neumenšuje, práve naopak – rastie a šíri sa ďalej. Dobré správy pozdvihnú náladu, vykúzlia úsmev na tvári, urobia deň krajším. Radi sa delíme a tiež sme radi poslucháčmi dobrých správ.

To, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych, je dobrá správa? Bezpochyby áno. Je to dôležitá správa? Určite. Prečo? „Kristus, náš Spasiteľ, si vyvolil kríž, aby na seba vzal vinu sveta a aby na sebe vytrpel utrpenie sveta. Tak svojou dokonalou láskou priviedol svet späť k Bohu.“ (Youcat 101) Učeníci uverili v Ježišovo zmŕtvychvstanie, pretože sa s ním po jeho smrti viackrát stretli, rozprávali a jedli. Tak poznali, že je živý. „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1Kor 15, 14)

O Ježišovom zmŕtvychvstaní nemáme vedecké dôkazy. Máme však vieru. Svedkovia, ktorí ho videli pred 2000 rokmi o tom hovorili ďalším ľuďom. To, čo s Ježišom zažili ich tak oslovilo, že to horlivo šírili ďalej. V tesárovi Ježišovi, potulnom učiteľovi, našli Mesiáša – toho, ktorý vyslobodí ľud od hriechov. Táto radostná zvesť prináša svetlo do temných dní celých dejín. Aj dnes je mnoho smútku, beznádeje a hľadania zmyslu života. Tu všade je potrebné zasvietiť nádejou, ktorú prináša veľkonočné posolstvo.

Nemecký básnik a dramatik Friedrich Schiller napísal: „Kto raz počul veľkonočné posolstvo, nemôže už blúdiť po svete s tragickým výrazom tváre a byť ľudskou existenciou bez humoru, človekom, ktorý nemá nádej.“

Od väčšiny z nás sa nečaká hlásanie tejto zvesti z tribúny na námestí alebo zvonením pri domových dverách. Úplne postačí, ak budeme žiť autentický kresťanský život bez kompromisov plný pravej lásky a služby. Tak vydáme svedectvo, ktoré bude druhých oslovovať a ktoré budú chcieť spoznať a nasledovať.

Drahí priatelia, lúčim sa s vami slovami, ktoré ponúka nový preklad Rímskeho misála na prepustenie veriacich na konci svätej omše: „Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojím životom.“

Martin Surový