Čas ministérií a kandidatúry


Otec arcibiskup Stanislav Zvolenský udelil vo štvrtok 6. mája štyrom bohoslovcom ministériá. Jeden tretiak prijal lektorát a traja bohoslovci štvrtáci spolu s jedným laikom sa stali akolytmi. Pri slávnosti zároveň vyjadril úmysel stať sa diakonom jeden piatak. Táto slávnosť sa konala bez účasti bohoslovcov trnavskej arcidiecézy, ktorí prijali ministériá v piatok 7. mája v kaplnke Arcibiskupského úradu v Trnave. Lektormi sa stali dvaja bratia tretiaci. Kandidátmi na prijatie diakonátu sú dvaja piataci. Slávnosti v Trnave predsedal otec arcibiskup Ján Orosch.