Sme späť!


Keď sme 12. decembra odchádzali z Bratislavy, mysleli sme si, že po Vianociach sa do seminára vrátime. Žiaľ, priebeh pandémie priniesol viaceré obmedzenia, ktoré nám neumožnili nastúpiť. Najprv nás čakalo skúškové obdobie, ktoré sme nezvyčajne absolvovali cez počítače. Potom sa už rozbehol letný semester. Naša výučba pokračovala z domu. Predstavení seminári prišli s myšlienkou raz týždenne sa stretávať elektronickou formou. Mali sme tak možnosť porozprávať sa a vždy nám niektorý z predstavených ponúkol zaujímavú prednášku. Viackrát sa spomínal návrat do seminára, ale plánovaný termín sa vždy odložil kvôli nepriaznivej situácii.

Napokon sme dostali mail, v ktorom nám pán rektor oznámil definitívny termín nástupu – nedeľa 9. mája. Je to teda takmer päť mesiacov, ktoré sme prežili mimo seminára. Nebol to však čas zaháľania, práve naopak. Vo viacerých farnostiach prebiehali rôzne charitatívne projekty, do ktorých sa bohoslovci zapájali. Okrem toho, život mimo seminára je skúškou osobnej zodpovednosti. Mali sme tiež možnosť byť viac pri ľuďoch, ktorí s nami zdieľali svoje starosti, ale aj radosti.

Teraz nás čaká posledný týždeň prednášok a potom sa začne skúškové obdobie. No a s príchodom júna sa rozbehnú prípravy na kňazské a diakonské vysviacky. Niektoré ročníky čakajú štátnice a potom bude už pred nami čas letnej pastoračnej praxe v domácich farnostiach. V júli ešte plánujeme usporiadať tradičný miništrantský tábor MINFA. Mal by sa konať v troch turnusoch vo farnosti Smolenice.

Ďakujeme za modlitby, ktorými nás verne sprevádzate.