XXXII. ročník ADSUM-u, č.2


Milí čitatelia nášho časopisu,

dávame do pozornosti, že sme pre vás pripravili nové číslo XXXII. ročníku. Naši redaktri robili rozhovor s pánom profesorom MUDr. Vladimírom Krčmérym, ale aj napr. s našimi sestričkami, ktoré už roky pôsobia pri seminári, a ktoré žiaľ odchádzajú. Viacej sa dočítate už v časopise.

Ak ešte nemáte objednané nové číslo môžete tak urobiť tu.

Jakub Jurkovič, zástupca šéfredaktora